Meditation

Guidede meditationer indtalt af Frank Bornakke

Du skal meditere 15 minutter hver dag,
undtagen hvis du har for travlt,
så skal du meditere i en time.
Gamle Zen visdomsord

Åndedrætsmeditation

Kropsmeditation

Kærlig venlighedsmeditation

Sømeditation

Bjergmeditation