Meditation

Guidede meditationer indtalt af Frank Bornakke

Du skal meditere 15 minutter hver dag,
undtagen hvis du har for travlt,
så skal du meditere i en time.
Gamle Zen visdomsord

Åndedrætsmeditation 10 miutter

Kropsmeditation 10 minutter

Kærlig venlighedsmeditation 15 minutter

Sømeditation 20 minutter

Bjergmeditation 14 minutter

Åndedrætsmeditation 40 minutter