Stress

Er du udfordret af stress?

Når de krav du møder fra dig selv og andre er større end dine ressourcer, får du stress.

Vi lever i en tid hvor mange oplever stress, depression og andre psykiske lidelser. Hver fjerde dansker har et højt stressniveau, fortæller Den nationale sundhedsprofil fra 2017. Så hvis du oplever stress, er du ikke alene om det.

Stress kan være alvorligt for både din mentale og fysiske sundhed, men der er heldigvis mange muligheder for at minimere stress som du kan læse om herunder. Og jo før du går seriøst i gang med at gøre noget ved det desto lettere er det.

Måder til at minimere stress

 1. Sæt færre og mindre mål
 2. Accepter når du ikke når dine mål
 3. Søg hjælp hos professionelle eller venner
 4. Søg viden om stress
 5. Brug naturen
 6. Dyrk motion
 7. Dyrk yoga
 8. Mediter
 9. Hold pauser
 10. Værdsæt dig selv
 11. Gå tidlig i seng, så du har mulighed for en lang søvn
 12. Lyt indad og mærk efter hvordan du har det

Tankemylder

Et tankemylder, hvor den ene tanke afløser den anden, kan give stress. Særligt når det er negative tanker hvor du bebrejder dig selv eller andre, er der stor risiko for at de skader dig.

Det kan være rigtigt svært at slippe fri af tanker, selv om du ønsker det. Det kan være tanker om arbejde, konflikter, noget du vil have eller ikke have, bebrejdelser, planer for fremtiden osv. Når den ene tanke holder op, begynder en ny i en evig opslidende tankekarrusel.

Du kan ikke undgå at der kommer tanker i dig, men med meditation kan du lære at give slip på dem, hver gang du opdager dem. Lige som en muskel kun kan arbejde optimalt, når den har pauser til at slappe af, har dit sind også brug for pauser. En effektiv måde til at give dit sind pauser på er med meditation.

Meditation er vejen til mindre stress

Mindfulness meditation er en effektiv lavteknologisk metode til at minimere stress.

Forskere har lavet MR skanninger af menneskers hjerner der måler forandringer i hjernen, når vi mediterer. Der sker nogle tydelige strukturelle ændringer i hjernen. De dele af hjernen der sætter gang i stress, nedsætter deres aktivitet, og de dele af hjernen som mindsker stress, øger deres aktivitet.

For at meditation virker er det nødvendigt at du er motiveret til selv at yde en indsats. Og meditation er ikke noget du kan læse dig til, men noget du skal træne regelmæssigt ligesom en fysisk sport, for at det virker.

Du er meget velkommen til at lytte til mine indtalte meditationer du finder på www.naturmindful.dk/meditation

Kvinde der mediterer i naturen
Meditation er dronningevejen til nuet

Naturen er kongevejen til mindre stress

Når vi er ude i naturen, falder vi automatisk til ro. Vi bliver ofte afbrudt i vores tankerækker af fugle, dyr, udsigt og alle vejrfænomener som vi ofte er nødt til at tage bestik af for at undgå at blive våde, solbrændte eller andet.

Undersøgelser viser også at mennesker der er meget i naturen, er mindre syge og lever længere.

Den sidste som opdager stress er den stressede

Ofte er det personer omkring den stressede der først ser at noget er helt galt, hvorimod den stressede har svært ved selv at se det – og har måske heller ikke tid til at stoppe op og mærke efter. Men det er vigtigt at lytte efter hvilke signaler din krop sender til dig. Alt for mange når nemlig slet ikke at stoppe op, før de en dag kollapser totalt og må sygemelde sig i en længere periode. Så jo før du mærker efter og vælger en mindre stressfyldt livsmåde, jo lettere er det, og jo større er muligheden for at du kan undgå en lang sygemelding.

Samtale

Generelt er det vigtigt og nødvendigt at dele bekymringer med andre. En udfordring som du oplever som hel uoverkommelig kan en anden person måske opleve som enkel og lige til at løse. Og omvendt kan du måske løse en udfordring en anden oplever som svær. Så vi bliver ganske enkelt klogere på os selv ved at dele vores tanker og udfordringer. Det kan være svært at komme i gang, for vi opfatter ofte vores udfordringer som mere personlige og private end nødvendigt. 

Brug pyt-knappen

Hvis du tit bliver vred over parkeringsbøder, kritik fra andre, eller fejl andre laver er det godt at bruge pyt-knappen. Pyt, er et genialt ord, som du kan bruge til at undgå at bebrejde dig selv eller andre.

Når du siger pyt

 • Accepterer du det der er sket og undgår at overreagere
 • Kommer du hurtigt videre uden at hænge fast i det negative
 • Kan du støtte andre personer i at komme videre
 • Kan du mindske stress, fordi du undgår at blive fyldt med vrede

Så pyt med alle de fejltagelser, som du og alle os andre laver!

Skab mening

Lige meget om du er i gang med en uddannelse, arbejde eller du har dagen fri for dig selv, er det vigtig at du kan se og opleve mening. Hvis du f.eks. som ledig bliver bedt om at søge 2 stillinger hver uge, men at du ikke for tiden hverken kan eller vil arbejde, giver det stress. Hvis du på et arbejde bliver bedt om at udføre arbejde, som du ikke kan se en mening med, giver det også stress. Det første skridt er at erkende det meningsløse, og det andet er at tage små valg der skaber mere mening for dig.

Gør en ting ad gangen

Nogle gange forsøger vi at multitaske så vi f.eks. både kører bil, snakker i telefon og indstiller GPS samtidigt, men sjældent gør vi nogle af delene særlig godt. Samtidig giver det stress, når vi forsøger at lave flere ting samtidigt. Andre springer fra den ene opgave til den anden og videre til den tredje uden at gøre nogen af dem færdige. Man kan godt bilde sig ind at det er effektivt, men det er mere udtryk for en rastløshed, og undersøgelser viser at det er ineffektivt og skaber stress. Det er langt bedre at holde pause fra computeren hvis vi kører fast i en opgave.

Dine rammer

Er dine rammer for at udføre et arbejde eller følge et studie i orden, eller bliver du presset urimeligt i forhold til deadlines? Bliver du værdsat af din leder for det du gør, eller bliver du bare kritiseret for ikke at gøre endnu mere? Er der en konkurrenceforhold mellem dig og dine nærmeste kollegaer/studiekammerater eller samarbejder I og hjælper hinanden?

Hvis dine rammer ikke er i orden, er det vigtigt at begynde at ændre på dem fremfor at vende kritikken indad. Det kan give god energi og mening at forsøge at ændre rammerne, men har du slet ikke mulighed for at ændre dem, har du selv et ansvar for at søge ud af de rammer der giver dig stress.    

En stressreducerende praksis

For at opbygge en stressreducerende praksis er det godt at begynde med små skridt, som du magter og får succes med. Prøv at opbygge din praksis så den bliver en naturlig vane i din dagligdag på linje med at børste tænder. Det kræver at du arbejder med din selvdisciplin, men samtidig også accepterer det du når – og er tilfreds med det.

Læs listen herunder og brug den som inspiration til at vælge et eller to felter hvor du gerne vil gøre en indsats.

 1. Mediter
 2. Er meget i naturen
 3. Bruger kun sociale medier begrænset
 4. Har få mål der presser
 5. Lever enkelt – forbruger lidt
 6. Ryder op, smider ud og giver væk
 7. Bruger kreative sider – maler, synger, danser osv.
 8. Dyrker yoga
 9. Spiser sundt
 10. Dyrker motion
 11. Drikker begrænset alkohol
 12. Har faste sovetider og gode soveritualer
 13. Ser få voldsfilm
 14. Spiller sjældent computerspil
 15. Spiller sjældent spil om penge
 16. Lytter til musik
 17. Er sammen med dyr
 18. Undgår relationer der stresser dig
 19. Opsøger mennesker der gør dig godt
 20. God til at lede opad – styre din chef
 21. Siger fra i forhold til for mange opgaver
 22. Er i god tid med opgaver
 23. Kommer i god tid til aftaler
 24. Er tilfreds med det du når
 25. God til at lede nedad – uddelegere opgaver og ansvar
 26. Er god til at få tid alene
 27. Værdsætter dig selv
 28. Holder pauser
 29. Undgår overspringshandlinger
 30. Koncentrerer dig om en opgave ad gangen
 31. Roser kollegaer, leder og venner når de gør det godt
 32. Lytter aktivt
 33. Taler pænt til dig selv og andre
 34. Er tålmodig

Læs artikel om angst

Læs artikel om søvn

Læs artikel om vægt

Læs artikel om depression

Læs og book tid til naturterapi